Convocatòria actual de places

Juny 2019

El termini per sol·licitar plaça a SOLIDARIS està tancat.

S’ha ampliat el termini per a CÀRITAS i CREU ROJA fins l’11 de setembre

Aquesta és la convocatòria actual:

LA CLÍNICA JURÍDICA DE LA UIB CONVOCA 10 PLACES PER A ALUMNES DEL GRAU DE DRET PER REALITZAR PRÀCTIQUES JURÍDIQUES EN ONG

ONG DATES DIES DE PRESENCIALITAT PERFIL PLACES
SOLIDARIS

PROGRAMA “ALIMENTS I SOLIDARITAT”

JULIOL-DESEMBRE 2019 DIJOUS 17-19h. – GENERAL

– ASSISTÈNCIA JURÍDICA A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

4
CÀRITAS SETEMBRE-DESEMBRE 2019 DIMECRES 9-16:30h. (FLEXIBLE) – ESTRANGERIA

– DRETS SOCIALS

4
CREU ROJA SETEMBRE-DESEMBRE 2019 HORARI FLEXIBLE A CONVENIR AMB LES ADVOCADES – ASIL I REFUGI 2

Requisits dels alumnes sol·licitants

  • Alumnes matriculats en el Grau de Dret durant el curs 2018-2019.
  • Haver superat 120 crèdits.
  • Interès i sensibilitat per la problemàtica social que tracten les entitats col·laboradores en aquest programa, que s’ha d’explicar en una carta de motivació personal i, segons el nombre de sol·licituds, en una entrevista personal.
  • Disponibilitat per realitzar les pràctiques en els següents torns:
  • Els dijous de 17 a 19 h. de dijous 4 de juliol a 26 de desembre a “Aliments i Solidaritat” (un semestre). Durant els matins s’hauran de fer acompanyaments, els alumnes s’autoorganitzen atenent els casos.
  • Els dimecres de 14.30h a 16.30 h. de dimecres 11 de setembre a 18 de desembre a Càritas (un quadrimestre). S’ha de tenir disponibilitat el matí de dimecres per fer acompanyaments i gestions.
  • Els horaris es convindran amb les advocades de Creu Roja. S’han de realitzar 180 hores presencials i no presencials (treball on line) de 9 de setembre a 20 desembre. Es valoraran coneixements d’anglès i d’altres llengües estrangeres, com àrab, rus i francès.
  • En periode d’exàmens hi haurà flexibilitat.

Procediment de selecció

Els alumnes interessats en realitzar les pràctiques en la Clínica jurídica han d’enviar el seu currículum, l’expedient acadèmic oficial i una carta de motivació personal a la directora de la Clínica jurídica, a la professora Margalida Capellà (margalida.capella@uib.cat)

Més informació

margalida.capella@uib.cat