Contacte

La Clínica jurídica de la UIB és un programa de pràctiques externes de la Facultat de Dret

Adreça electrònica: <clinicajuridica@uib.cat>

El programa està coordinada per la professora Dra. Margalida Capellà i Roig

Despatx DA03. Edifici Jovellanos. UIB. Carretera de Valldemossa, km. 7,5.

Telèfon 971.171350

Adreça electrònica: <margalida.capella@uib.cat>