Què és la Clínica jurídica de la UIB?

La Clínica jurídica de la UIB és un espai de formació teòrica i pràctica on es presta un servei a la comunitat. S’hi treballen casos vius en els quals tant l’estudiant com el tutor professional, que és un jurista, s’hi involucren personalment coneixent el treball de l’entitat col·laboradora i el context social i a vegades personal de cada cas. L’estudiant treballa casos reals, en curs o ja resòlts; fa entrevistes, interactua amb altres parts del procés i treballa dins l’equip de l’entitat col·laboradora. Com en la metodologia aplicable a la realització de pràctiques, en general, “s’aprèn fent”, però, a més, s’aprenen valors i experiències que no sempre es trobaran en la majoria d’àmbits professionals per als quals es prepara l’estudiant a la universitat. Es basa en l’educació jurídica clínica, un model de formació en el Dret basat en la connexió amb la realitat social i jurídica que té una gran implantació acadèmica i social especialment en països de l’àmbit anglosaxó i que a Espanya encara poques universitats segueixen.

A la Universitat de les Illes Balears es va implantar aquest model de formació el 2012 com a programa de pràctiques externes de la Facultat de Dret. En aquests moments funcionen tres clíniques jurídiques: “Aliments i Solidaritat” a l’ONG Solidaris de Montision, “Estrangeria i Immigració” a Càritas, i “Asil i Refugi” a Creu Roja. La UIB ha signat dos convenis de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears i amb les entitats Càritas i Solidaris per a què advocats/des voluntaris participin en aquest programa com a tutors dels alumnes en pràctiques de les clíniques jurídiques.

Amb la Clínica Jurídica de la UIB es pretén que els estudiants dels cursos superiors de Dret accedeixin a la pràctica de manera que, al mateix temps que amplien els seus coneixements teòrics, adquireixen les competències professionals necessàries per a la pràctica jurídica, i reben una sensibilització directa envers col·lectius discriminats o vulnerables, que difícilment obliden i que probablement no trobin en la seva carrera professional. Mitjançant aquest programa es desenvolupa també la tasca de conscienciació i de responsabilitat social que pertoca a la Universitat implicant-se en els problemes que viu la nostra societat i en particular les persones en risc d’exclusió social.

Les pràctiques externes de la Clínica jurídica tenen una durada de quatre a sis mesos, depenent del programa. Al final d’aquest període els alumnes han d’entregar una memòria amb el resum de tots els casos tractats i la resolució de cada cas i, en cas de ser acceptada, les pràctiques tenen un reconeixement de 6 crèdits ECTS equivalents a 180 hores de pràctiques externes.

Memòries de pràctiques presentades